ιδρυση

Η Ιδρυτική Συνέλευση του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού (το «Συντονιστικό») πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 1992, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Τράπεζας, στην οδόΓλάδστωνος, στη Λεμεσό.

Αμέσως μετά την Ιδρυτική Συνέλευση έγινε γνωστοποίηση της σύστασης προς τον Δήμο Λεμεσού και άρχισαν επίσημες επαφές με στόχο την επίλυση των ακολούθων προβλημάτων:

• Καθορισμός μιας Πολιτιστικής πολιτικής
• Παραχώρηση δημοτικών χώρων για διοργάνωση εκδηλώσεων
• Επιχορήγηση των πολιτιστικών σωματείων της πόλης

Στις 31 Μαΐου 1994 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Aquamarina στη Λεμεσό Έκτακτη Γενική Συνέλευση με στόχο την αλλαγή της ως τότε δομής και λειτουργίας του «Συντονιστικού» (Ολομέλεια, Γραμματεία, εναλλάξ προεδρία όλων των σωματείων-μελών κάθε μήνα), με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου για διετή θητεία και εγγραφή του «Συντονιστικού» ως σωματείου, με βάση τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.

Στις 6 Ιουνίου 1994 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρία του Διοικητικου Συμβουλίου του «Συντονιστικού» με τα μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού κατά την οποία γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση ποσού 30 χιλιάδων λιρών προς τα πολιτιστικά σωματεία της πόλης.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του «Συντονιστικού», που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 1994, τα σωματεία-μέλη διατύπωσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το θέμα της επιχορήγησης, τις οποίες και κοινοποίησαν γραπτώς προς την Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου. Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ο Δήμος Λεμεσού, υλοποιώντας την απόφασή του, παραχώρησε, για πρώτη φορά πάνω σε οργανωμένη βάση, στα σωματεία-μέλη του «Συντονιστικού» ποσό 20 χιλιάδων περίπου λιρών.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1995 εγκρίθηκε το Καταστατικό του «Συντονιστικού» και αποφασίστηκε η επίσημη εγγραφή του ως σωματείου.

Το «Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού» ενεγράφη επισήμως ως σωματείο στις 23 Αυγούστου 1995. Τα 21 ιδρυτικά πολιτιστικά σωματεία-μέλη του Συντονιστικού είναι τα ακόλουθα:

1. Χορωδία ΑΡΗΣ
2. Πολιτιστικός Όμιλος «Διάσταση»
3. Επιτροπή Χορού του Δ.Ι.Θ./Τμήμα Λεμεσού
4. Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού
5. Επιμελητήριο Πολιτιστικής Ανέλιξης Λεμεσού
6. Πολιτιστική Κίνηση ΕΠΙΛΟΓΗ
7. Θεατρική Πορεία Λεμεσού
8. Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού
9. Θεατρικό Εργαστήρι «Το Μελίσσι»
10. Χορωδία «Μελωδικές Αναμνήσεις»
11. Χορωδία «Μοντέρνοι Καιροί»
12. Σύνδεσμος Φίλων Κυπριακού Μουσείου/Τμήμα Λεμεσού
13. Ταμείο Μουσικής και Καλών Τεχνών/Τμήμα Λεμεσού
14. Πολιτιστικός Όμιλος «Νέμεσος»
15. Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου
16. Πνευματικός Όμιλος Λεμεσού
17. Κίνημα Πολιτισμού «Ρίζες»
18. Ομάδα Χορού «Ροές»
19. Ομάδα Χορού «Σύνθεσις»
20. Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου/Παράρτημα Λεμεσού
21. Επαγγελματικός Σύνδεσμος Χορού Κύπρου

Από τα πιο πάνω σωματεία τα περισσότερα είναι ενεργά μέλη του «Συντονιστικού», ενώ ο αριθμός των ενεργών μελών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Πρωτη δεκαετια

Η ίδρυση και λειτουργία του "Συντονιστικού" έχουν ήδη συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία (1992-2002). Η δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί στο χρονικό αυτό διάστημα και καταγράφεται στην παρούσα σελίδα, ως επετηρίδα, επιβεβαιώνει ότι οι οραματιστές της οργάνωσης των πολιτιστικών σωματείων της Λεμεσού διέβλεψαν ορθά την αποτελεσματικότητα του συντονισμού δράσης και διεκδίκησης, κάτω από ενιαίο φορέα.

Στα δέκα αυτά χρόνια που ανασκοπούμε, γνώμονας πάντα των στόχων του "Συντονιστικού" υπήρξε η διεκδίκηση για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων πολιτιστικών χώρων καθώς και η συμπλήρωση, για όσους κρίνεται ως αναγκαίο, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις του σημερινού κοινού, θεατή και ακροατή των πολιτιστικών δρώμενων. Ταυτόχρονα, όμως, υπήρξε και η έντονη προσπάθεια οικονομικής και άλλης αρωγής εκ μέρους των τοπικών αλλά, κυρίως, των κρατικών φορέων προς τους τοπικούς φορείς του πολιτισμού για να μπορούν να δημιουργούν και να προσφέρουν στην πολυσύνθετη πολιτιστική παραγωγή του τόπου.

Με όλη αυτή τη συνεχή και επίπονη προσπάθεια, κάτω από αντίξοες συνθήκες και συχνά παγιωμένες νοοτροπίες, έχει συγκεντρωθεί ένα αξιόλογο υλικό που, συνοπτικά, αποτελείται από τα ακόλουθα:

• Πέραν των 70 παρεμβάσεων για θέματα γενικής πολιτιστικής πολιτικής, για τοπικά και παγκύπρια προβλήματα του ευρύτερου πολιτιστικού τομέα.

• Επίσης, για επιμέρους θετικές αλλά και αρνητικές (κατά την άποψή μας) ενέργειες διαφόρων αρχών και φορέων, πάντοτε όμως συνοδευόμενες με την απαραίτητη επιχειρηματολογία και με ήπιο ύφος, χωρίς να καταφεύγουμε σε χαρακτηρισμούς και σε τακτικές που θα μας στερούσαν τη δυνατότητα να εισακουστούμε ή να θέσουμε σε διαπραγμάτευση την άποψή μας.

• Πέραν των 100 εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο μικρό και συνάμα ζεστό χώρο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Λεμεσό, από της ιδρύσεώς της το 1997, τα πρώτα 5 χρόνια της επιτυχούς λειτουργίας της.

• Ως γνωστόν, το "Συντονιστικό" διαχειρίζεται, για λογαριασμό των σωματείων-μελών του τη "Στέγη", κατόπιν ανάθεσης σ' αυτό της ευθύνης εκ μέρους των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίες και επιχορηγούν πλήρως τα λειτουργικά έξοδά της και την προσπάθεια, στα πλαίσια σχετικού κρατικού προγράμματος.

• Έχουμε εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη της διεύθυνσης και των λειτουργών των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και την αγαστή συνεργασία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του "Συντονιστικού" με τις τοπικές αρχές. Ιδιαίτερα, με τον νυν Δήμαρχο, την Προϊστάμενη και τους λειτουργούς των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, το σύνολο του προηγούμενου και νυν Δημοτικού Συμβουλίου και κυρίως της Δημοτικής Πολιτιστικής Επιτροπής, στην οποία δύο εκπρόσωποί μας συμμετέχουν ισότιμα ως μέλη της για δεύτερη τώρα θητεία.

Όλα αυτά βοήθησαν στο να καθιερωθεί η "Στέγη" στη συνείδηση μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας ως ένας χώρος ουσιαστικής παρέμβασης και σοβαρής προσπάθειας προσφοράς στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Λεμεσού και της Κύπρου ολόκληρης.

Τέλος, στις σελίδες που ακολουθούν, καταγράφονται τα ιστορικά της ίδρυσης και των δραστηριοτήτων των σωματείων που, αυτή τη στιγμή, συναποτελούν τα μέλη του "Συντονιστικού", ενώ γίνεται και αναφορά (για ιστορικούς λόγους) σε όλα τα υπόλοιπα σωματεία που, κατά καιρούς, έχουν χρηματίσει μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει πως η καταγραφή αυτή θα αποδειχθεί στο μέλλον πολύ σημαντική γιατί εμπεριέχει τη συνολική δράση και παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα ενεργειών και εκδηλώσεων που προσθέτουν στην πλούσια ήδη ιστορική παρακαταθήκη της πόλης, μέσω των τοπικών φορέων του πολιτισμού.

Επίσης, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μια πρώτη πηγή πληροφόρησης για το "πρωτογενές" υλικό που θα επιτρέψει στον όποιο ερευνητή στο μέλλον να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με τη δράση, τις επιλογές και τη συμμετοχή των φορέων στη διαμόρφωση του πολιτισμικού τοπίου της πόλης.

Η όλη προσπάθειά μας κρίνεται από όλους όσοι μας έχουν εμπιστευθεί και γενικότερα, από το κοινό, τόσο της πόλης, όσο και του τόπου μας.

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2002

 

Σημείωση: Το πιο πάνω κείμενο έχει δημοσιευτεί για πρώτη φορά στο εκφραστικό όργανο του «Συντονιστικού», στο συγκεντρωτικό Ενημερωτικό Δελτίο για την πρώτη δεκαετία. Έχει τροποποιηθεί ανάλογα για να συνάδει με την ηλεκτρονική τοποθέτηση του.

Καλωσορισμα Προεδρου στην
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 – 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Το νέο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Συντονιστικού το οποίο ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο 2018 συνεχίζει να συνεδριάζει κάθε δεύτερη Τρίτη του μήνα στις 6:30μμ. Νέα μέλη έχουν ενταχθεί στην ομάδα του Συντονιστικού και συνεχίζουμε δυναμικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζει το Συντονιστικό προέρχεται από πολιτιστικούς οργανισμούς και θέλουμε να έχουμε άτομα από διαφορετικούς χώρους για να ακούμε διάφορες γνώμες.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκπροσωπούν το Σωματείο απ’ όπου προέρχονται και δεν μπορούν να αγωνίζονται/προωθούν τα συμφέροντα του Σωματείου τους αλλά του συνόλου όλου.
Συνεχίζουμε επίσης να συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού καθώς επίσης και οι δύο εκπρόσωποι από την Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου Λεμεσού, ο κύριος Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, και η κυρία Νάτια Αναξαγόρου συμμετέχουν στις εργασίες του Συντονιστικού. Και στις δύο περιπτώσεις τα μέλη που παρακάθονται έχουν δικαίωμα ψήφου.
Να αναφέρουμε και τη δημιουργία ‘Ομάδας Ενίσχυσης του Συντονιστικού’ όπου δημιουργήθηκε μετά από το ενδιαφέρον κάποιων ατόμων όπως η κυρία Ιφιγένεια Μετόχη και ο κύριος Μανώλης Χατζημανώλης. Τα άτομα αυτά προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν με το θέμα της Πολιτιστικής Χαρτογράφησης και την εγγραφή μας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η κυρία Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου, πρώην μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, συνεχίζει να συνεισφέρει στο Συντονιστικό με τη βοήθεια της στην οργάνωση της Βιβλιοθήκης της Στέγης.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΗΦΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ:

1.ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Προχωρήσαμε με τις διεργασίες και συναντήσεις με Δήμο Λεμεσού για την τελική παρουσίαση της δημιουργίας του Ταμείου Πολιτισμού. Το Ταμείο Πολιτισμού ήταν πρόταση του Συντονιστικού προς το Δήμο Λεμεσού πριν 20 χρόνια και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελική του φάση. Να αναφέρω ότι υπάρχει ήδη ένα ποσό στο ταμείο. Σκοπός είναι να έχει το ελάχιστο €100.000 και συν το διαθέσιμο ποσό της Πολιτιστικής Επιτροπής (€25.000) να δίνεται στους διάφορους φορείς για τις εκδηλώσεις τους. Οι πόροι προέρχονται από χορηγούς. Ο τρόπος που λειτουργεί είναι όταν μια εταιρεία δίνει ένα ποσό τον χρόνο ως χορηγία, το έμβλημα του Ταμείου Πολιτισμού (ανάγλυφο) θα βρίσκεται πάνω στα επιστολόχαρτα της εταιρείας για την προσφορά της στον πολιτισμό της πόλης μας.

2.ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ – Το Συντονιστικό εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του στο Συμβούλιο του Παττιχείου. Είμαστε οι μόνοι που δεν αντιπροσωπεύουμε οποιοδήποτε κομματικό χώρο. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Παττιχείου περιλαμβάνει και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συντονιστικού. Συζητείται για συμφωνία με το Παττίχειο σε περίπτωση που τα μέλη του Συντονιστικού θέλουν να κάνουν εκδήλωση εκεί να έχουν μειωμένη τιμή.

3.ΠΑΝΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ – Η παραχώρηση μέρους του κτιρίου του Δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου ‘Πάνος Σολομωνίδης’ στο Συντονιστικό δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει καθότι θα στεγαστεί τελικά το Μουσείο Καρναβαλιού.

4.ΟΙΚΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟ – Έγινε πρόταση από τον Δήμαρχο Λεμεσού κύριο Νίκο Νικολαΐδη για μεταστέγαση της Στέγης στην οικία κάτω από τον Υδατόπυργο, για ένα μόνιμο οίκημα του Συντονιστικού. Το Συντονιστικό ενδιαφέρεται να στεγαστεί εκεί και βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Δήμο Λεμεσού για να διευθετηθούν κάποιες εκκρεμότητες.

5.ΦΟΡΟΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ – Ο Πολιτιστικός Όμιλος Διάσταση και άλλοι οργανισμοί, εισηγήθηκαν την κατάργηση του φόρου θεάματος. Πιστεύουμε ότι για εκδηλώσεις που είναι επικερδείς θα πρέπει να χρεώνεται. Για εκδηλώσεις φιλανθρωπικές να χαρίζεται. Νομικά δεν μπορεί να μην επιβάλλεται αλλά για φιλανθρωπικό σκοπό να επιστρέφεται ως χορηγία.

6.ΝΕΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ – Το Συντονιστικό μετά από πολλές συσκέψεις αποφάσισε να προχωρήσει με αύξηση των συνδρομών. H αύξηση επήλθε λόγω της αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Η χρήση του χώρου επίσης θα χρεώνεται σύμφωνα με το έντυπο «Νέες Χρεώσεις» που έχει κυκλοφορήσει. Πιστεύουμε ότι δεν είναι σημαντικό ποσό για τον κάθε οργανισμό να συνεισφέρει το κάθε μέλος του ένα μηδαμινό ποσό για τα 10 ευρώ τη φορά, χρέωση που αφορά τη χρήση της Στέγης για πρόβες και συνεδριάσεις.

7.ΟΙΚΗΜΑ ΣΤΕΓΗΣ – Το οίκημα μας παρουσιάζει διάφορα κτιριακά προβλήματα, τοίχοι, ταβάνια, ακατάλληλοι σωλήνες νερού, ηλεκτρολογικές επιδιορθώσεις.

8. ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ – Ο χώρος της Στέγης αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του Συντονιστικού το οποίο στηρίζει τα Μέλη του. Παρακαλούμε όπως βοηθήσετε στην ανάδειξη του οικήματος μας. Ζητούμε από τα Μέλη μας να εντάξουν κάποιες εκδηλώσεις τους να διεξάγονται στη Στέγη. Πιστεύουμε ότι θα ήταν πιο ορθό οι εκδηλώσεις των Μελών να πραγματοποιούνται στη Στέγη παρά σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, εφόσον φυσικά κρίνεται κατάλληλος όσον αφορά τον αριθμό των επισκεπτών.

9.ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Συναντηθήκαμε στη Λευκωσία με τον Υπουργό Παιδείας και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

• Το έργο του Συντονιστικού αναφορικά με την πολιτιστική ανάπτυξη της Λεμεσού

• Το οίκημα της Στέγης, η λειτουργία και η χρήση της

• Παρουσίαση των Σωματείων μας και το πρόβλημα στέγασής τους

• Η οικονομική κατάσταση της Στέγης και η ετήσια χορηγία από το Υπουργείο

• Την εκπροσώπηση μέλους μας που ασχολείται με τα εικαστικά στην Επιτροπή του Παπαδάκειου Κέντρου Τεχνών. Η ίδρυση τέτοιου εικαστικού χώρου ήταν αίτημα του Συντονιστικού εδώ και 20 χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παπαδάκειου αυτή τη στιγμή απαρτίζουν 3 μέλη – ο Δήμος Λεμεσού, η οικογένεια Παπαδάκη και το Υπουργείο Παιδείας.

• Έργο «100 Πρεσβευτές Πολιτισμού» - Πρόταση του Συντονιστικού για συνεργασία με το Υπουργείο για δημιουργία πολιτιστικής κουλτούρας μέσω των παιδιών. Ο Υπουργός αποδέχθηκε την πρότασή μας. Σκοπός είναι να ‘εκπαιδευτούν’ παιδιά του Δημοτικού από τους πολιτιστικούς φορείς, μέλη του Συντονιστικού, με απώτερο σκοπό 100 μικροί πρεσβευτές από το Δημοτικό να μεταφέρουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό σε άλλα παιδιά.

10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΣΟΥΛΑΣ – Μετά από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη για χρήση του Δημοτικού Φασούλας από το Συντονιστικό και τα Μέλη του, έχουμε επισκεφθεί επανειλημμένα το Δημοτικό για να δούμε κατά πόσο το κτίριο είναι κατάλληλο. Σας έχουμε ενημερώσει και γραπτώς γι αυτό. Αναμένουμε τις δικές σας εισηγήσεις / προτάσεις.

11. ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΙ – Ο Υπουργός Παιδείας μας έχει προτείνει να καταθέσουμε πρόταση με ονόματα επιφανών ανθρώπων της Λεμεσού που θα χρησιμοποιηθούν ως συμπληρώματα στις υπάρχουσες ονομασίες των σχολείων. Τα ονόματα των σχολείων θα παραμείνουν ως έχουν απλώς θα προστεθεί στο τέλος το όνομα του επιφανή πολίτη.

12. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – Η Πολιτιστική Χαρτογράφηση έχει ετοιμαστεί κατά το 70% και στόχος η χρονιά που μας έρχεται να συμπληρωθεί και να τελειοποιηθεί. Υπάρχει εφαρμογή (application) με το όνομα Cultural Mapping Limassol στο οποίο βρίσκονται καταχωρημένοι αρκετοί πολιτιστικοί φορείς (θέατρα, χορωδίες κλπ). Στόχος να συνεργαστούμε με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για προώθηση της εφαρμογής στους τουρίστες που καταφθάνουν στο αεροδρόμιο.

13. ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ – Μας έχουν ενημερώσει ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παραχωρείται σε 22 ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών (που είναι μη δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος), τιμητικό επίδομα ύψους €300.

14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – Η άσχημη οικονομική κατάσταση του Συντονιστικού και της Στέγης παραμένει να υφίσταται λόγω της μη αποστολής της ετήσιας χορηγίας από το Υπουργείο. Η Στέγη και το Συντονιστικό εξακολουθεί να χρειάζεται κάποιες αναβαθμίσεις όπως:

- ο εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας μας,

- η αγορά επιπρόσθετων κλιματιστικών,

- η αλλαγή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και το σύστημα φωτισμού των έργων,

- η υιοθέτηση λογισμικού για τη βιβλιοθήκη μας

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ – Συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού και ιδιαίτερα με την Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΚΕΛ – Μετά από αίτημα της Πολιτιστικής Ομάδας του ΑΚΕΛ το Συντονιστικό συναντήθηκε και συζήτησε με την Ομάδα διάφορα θέματα όπως:

1. Η σύνταξη των καλλιτεχνών και η επαναφορά του επιδόματος του καλλιτέχνη

2. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου του Πολίτη από τις 29 Ιανουαρίου 2019

3. Η ολοκλήρωση του έργου της Πολιτιστικής Χαρτογράφησης με τη συμμετοχή όχι μόνο εθελοντών

4. Η πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων με θέμα τον πολιτισμό

5. Η κριτική προσέγγιση του Συντονιστικού σε θέματα που έχει σχέση ο πολιτισμός με απώτερο σκοπό την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων

6. Η εφαρμογή της αγοράς έργων τέχνης για δημόσια κτίρια σε σχέση με το 1% του κόστους των κτιρίων – θέμα για το οποίο έχει περάσει η νομοθεσία.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Ο χώρος της Στέγης έχει φιλοξενήσει φέτος 159 εκδηλώσεις (σε σύγκριση με 185 την προηγούμενη περίοδο). Οι εκδηλώσεις αυτές περιλάμβαναν:

52 πρόβες χορωδιών

21 εκθέσεις (ζωγραφικής, φωτογραφίας, εκπαιδευτική)

33 συνεδριάσεις μελών

7 συνελεύσεις μελών

2 παρουσιάσεις βιβλίων

21 συναντήσεις για συζήτηση βιβλίου

4 διαλέξεις και προβολές

16 σεμινάρια (ΚΟΤ, Λαϊκόν Ωδείο και άλλα)

3 βιωματικά εργαστήρια (Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων Παιδιού κυρίας Λήδας Κουρσουμπά)

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, το Διοικητικό Συμβούλιο για τη βοήθεια του στις παρεμβάσεις στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας καθώς και την προβολή και προώθηση των Σωματείων-Μελών μας. Γνωρίζω και το εκτιμώ ότι παρόλο που εργάζεστε στο δικό σας χώρο και πραγματοποιείται τόσες εκδηλώσεις είστε παρόντες στις εργασίες του Συντονιστικού.

Αισθάνομαι την ανάγκη επίσης να ευχαριστήσω:

• όλα τα Μέλη μας

• τον Δήμαρχο Νίκο Νικολαΐδη για την εξαίρετη συνεργασία και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και τα μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής

• τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού

• τους Δημάρχους Μείζονος Λεμεσού

• τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας

• τη Μητρόπολη Λεμεσού

• τη Διοικητική Λειτουργό για την αφοσίωση της στην υπηρεσία του Συντονιστικού αφού εκτός από λειτουργός της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών εκτελεί και χρέη λειτουργού του Συντονιστικού

• και γενικά όλους όσοι βοηθούν και βοήθησαν για την εκπλήρωση των στόχων του Συντονιστικού

Εύρος Αλεξάνδρου

Πρόεδρος Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού

Εκδήλωση:
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019
Τοποθεσία:
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Λεμεσός
Χρόνος:
26 Μαρτίου 2019, 6:30 μμ.

Διοικητικα Συμβουλια απο 1994 μεχρι 2020

2018-2020

Αλεξάνδρου Εύρος
Πρόεδρος

Παϊσάνος Κλείτος
Αντιπρόεδρος

Αντωνιάδου-Χριστοφίδου Άνδρη
Γραμματέας

Ιωαννίδου Βούλα
Ταμίας

Ιερόπουλος Δώρος
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Φούτρου Θεοδώρα
Μέλος

Ντέτσερ Γεωργία
Μέλος

Ιωαννίδης Άκης 
Μέλος

Αθηνοδώρου Βύρωνας
Μέλος

 

2016-2018

Εύρος Αλεξάνδρου
Πρόεδρος

Εύης Μιχαηλίδης
Αντιπρόεδρος

Κλείτος Παϊσάνος
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Γιώργος Παπαγεωργίου
Μέλος

Δώρος Ιερόπουλος
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Θεοδώρα Φούτρου
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου
Μέλος

Νατάσα Γεωργίου
Μέλος

Τατιάνα Τσιέττη
Μέλος

2014-2016

Εύρος Αλεξάνδρου
Πρόεδρος

Κλείτος Παϊσάνος
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Εύης Μιχαηλίδης
Αντιπρόεδρος

Διαμάντω Στυλιανού
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Δώρος Ιερόπουλος
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου
Μέλος

Νατάσα Γεωργίου
Μέλος

Τατιάνα Τσιέττη
Μέλος

2011-2014

Δώρος Ιερόπουλος
Πρόεδρος

Εύρος Αλεξάνδρου
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Γεωργία Doetzer
Αντιπρόεδρος

Διαμάντω Στυλιανού
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Εύης Μιχαηλίδης
Μέλος

Κλείτος Παϊσάνος
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου
Μέλος

Nenad Bogdanovitch 
Μέλος

Νατάσα Γεωργίου
Μέλος

2009-2011

Δώρος Ιερόπουλος
Πρόεδρος

Εύρος Αλεξάνδρου
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Εύης Μιχαηλίδης
Μέλος

Κλείτος Παϊσάνος
Μέλος

Ξένια Παντελή
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου
Μέλος

Τάσος Αριστοτέλους
Μέλος

Φαίδων Ποταμίτης
Μέλος

2007-2009

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Τάσος Αριστοτέλους
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

2005-2007

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Ντίνος Μαστορούδης
Αντιπρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αντιπρόεδρος/Γραμματέας

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Αναπληρώτρια Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

2003-2005

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αντιπρόεδρος

Κυριάκος Π. Κυριάκου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Μέλος

Σπύρος Χρ. Δημητριάδης
Μέλος

2003-2001

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αντιπρόεδρος

Κυριάκος Π. Κυριάκου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Μέλος

Σπύρος Χρ. Δημητριάδης
Μέλος

1999-2001

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος & Ανδρέας Πανάτος
Αντιπρόεδροι

Κυριάκος Π. Κυριάκου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Γιαννάκης Χατζηαράπης*
Μέλος

* Κατά τη διάρκεια της θητείας, το Μέλος Γιαννάκης Χατζηαράπης αποχώρησε και αντικαταστάθηκε με τη Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου.

1997-1999

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος & Ανδρέας Πανάτος
Αντιπρόεδροι

Χριστάκης Σεργίδης¹
Γραμματέας

¹Κατά τη διάρκεια της θητείας, ο γραμματέας Χριστάκης Σεργίδης αποχώρησε και αντικαταστάθηκε με τον Μάριο Παπαδόπουλο και στη συνέχεια με τον Κυριάκο Π. Κυριάκου.

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Μάριος Παπαδόπουλος²
Μέλος

Κυριάκος Π. Κυριάκου²
Μέλος

²Κατά τη διάρκεια της θητείας, με αφορμή την αποχώρηση των Μάριου Παπαδόπουλου και Κυριάκου Π. Κυριάκου εισχώρησαν οι Ξένια Παντελή και Χάρης Παπαδόπουλος.

1995-1997

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος & Ανδρέας Πανάτος
Αντιπρόεδροι

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Γραμματέας

Ανδρέας Σωκράτους
Ταμίας

Πωλίνα Θρασυβουλίδου
Μέλος

Χρύσης Μιχαηλίδης
Μέλος

1994-1995

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος & Ανδρέας Πανάτος
Αντιπρόεδροι

Νίκος Μυλωνάς
Γραμματέας

Σάντρη Περδίου
Ταμίας

Ιωάννα Σπανού
Μέλος

Γιώργος Χριστοφίδης
Μέλος

Χρύσης Μιχαηλίδης
Μέλος

1992-1994

Το «Συντονιστικό» λειτουργούσε σε Ολομέλεια με Γραμματεία και εναλλάξ προεδρία όλων των σωματείων-μελών κάθε μήνα

ωρες λειτουργιασ

Δευτέρα – Παρασκευή (εκτός Τετάρτης)
9:00 – 13:00

Τετάρτη
15:00 – 19:00

(Κλειστά το Σαββατοκυρίακο)

Επικοινωνια

Τηλ: +357 25749179
Fax: +357 25 749087

syntonistiko@cytanet.com.cy facebook page
Περισσότερα...