ιδρυση

Η Ιδρυτική Συνέλευση του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού (το «Συντονιστικό») πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 1992, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Τράπεζας, στην οδόΓλάδστωνος, στη Λεμεσό.

Αμέσως μετά την Ιδρυτική Συνέλευση έγινε γνωστοποίηση της σύστασης προς τον Δήμο Λεμεσού και άρχισαν επίσημες επαφές με στόχο την επίλυση των ακολούθων προβλημάτων:

• Καθορισμός μιας Πολιτιστικής πολιτικής
• Παραχώρηση δημοτικών χώρων για διοργάνωση εκδηλώσεων
• Επιχορήγηση των πολιτιστικών σωματείων της πόλης

Στις 31 Μαΐου 1994 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Aquamarina στη Λεμεσό Έκτακτη Γενική Συνέλευση με στόχο την αλλαγή της ως τότε δομής και λειτουργίας του «Συντονιστικού» (Ολομέλεια, Γραμματεία, εναλλάξ προεδρία όλων των σωματείων-μελών κάθε μήνα), με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου για διετή θητεία και εγγραφή του «Συντονιστικού» ως σωματείου, με βάση τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.

Στις 6 Ιουνίου 1994 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρία του Διοικητικου Συμβουλίου του «Συντονιστικού» με τα μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού κατά την οποία γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση ποσού 30 χιλιάδων λιρών προς τα πολιτιστικά σωματεία της πόλης.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του «Συντονιστικού», που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 1994, τα σωματεία-μέλη διατύπωσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το θέμα της επιχορήγησης, τις οποίες και κοινοποίησαν γραπτώς προς την Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου. Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ο Δήμος Λεμεσού, υλοποιώντας την απόφασή του, παραχώρησε, για πρώτη φορά πάνω σε οργανωμένη βάση, στα σωματεία-μέλη του «Συντονιστικού» ποσό 20 χιλιάδων περίπου λιρών.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1995 εγκρίθηκε το Καταστατικό του «Συντονιστικού» και αποφασίστηκε η επίσημη εγγραφή του ως σωματείου.

Το «Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού» ενεγράφη επισήμως ως σωματείο στις 23 Αυγούστου 1995. Τα 21 ιδρυτικά πολιτιστικά σωματεία-μέλη του Συντονιστικού είναι τα ακόλουθα:

1. Χορωδία ΑΡΗΣ
2. Πολιτιστικός Όμιλος «Διάσταση»
3. Επιτροπή Χορού του Δ.Ι.Θ./Τμήμα Λεμεσού
4. Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού
5. Επιμελητήριο Πολιτιστικής Ανέλιξης Λεμεσού
6. Πολιτιστική Κίνηση ΕΠΙΛΟΓΗ
7. Θεατρική Πορεία Λεμεσού
8. Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού
9. Θεατρικό Εργαστήρι «Το Μελίσσι»
10. Χορωδία «Μελωδικές Αναμνήσεις»
11. Χορωδία «Μοντέρνοι Καιροί»
12. Σύνδεσμος Φίλων Κυπριακού Μουσείου/Τμήμα Λεμεσού
13. Ταμείο Μουσικής και Καλών Τεχνών/Τμήμα Λεμεσού
14. Πολιτιστικός Όμιλος «Νέμεσος»
15. Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου
16. Πνευματικός Όμιλος Λεμεσού
17. Κίνημα Πολιτισμού «Ρίζες»
18. Ομάδα Χορού «Ροές»
19. Ομάδα Χορού «Σύνθεσις»
20. Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου/Παράρτημα Λεμεσού
21. Επαγγελματικός Σύνδεσμος Χορού Κύπρου

Από τα πιο πάνω σωματεία τα περισσότερα είναι ενεργά μέλη του «Συντονιστικού», ενώ ο αριθμός των ενεργών μελών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Πρωτη δεκαετια

Η ίδρυση και λειτουργία του "Συντονιστικού" έχουν ήδη συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία (1992-2002). Η δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί στο χρονικό αυτό διάστημα και καταγράφεται στην παρούσα σελίδα, ως επετηρίδα, επιβεβαιώνει ότι οι οραματιστές της οργάνωσης των πολιτιστικών σωματείων της Λεμεσού διέβλεψαν ορθά την αποτελεσματικότητα του συντονισμού δράσης και διεκδίκησης, κάτω από ενιαίο φορέα.

Στα δέκα αυτά χρόνια που ανασκοπούμε, γνώμονας πάντα των στόχων του "Συντονιστικού" υπήρξε η διεκδίκηση για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων πολιτιστικών χώρων καθώς και η συμπλήρωση, για όσους κρίνεται ως αναγκαίο, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις του σημερινού κοινού, θεατή και ακροατή των πολιτιστικών δρώμενων. Ταυτόχρονα, όμως, υπήρξε και η έντονη προσπάθεια οικονομικής και άλλης αρωγής εκ μέρους των τοπικών αλλά, κυρίως, των κρατικών φορέων προς τους τοπικούς φορείς του πολιτισμού για να μπορούν να δημιουργούν και να προσφέρουν στην πολυσύνθετη πολιτιστική παραγωγή του τόπου.

Με όλη αυτή τη συνεχή και επίπονη προσπάθεια, κάτω από αντίξοες συνθήκες και συχνά παγιωμένες νοοτροπίες, έχει συγκεντρωθεί ένα αξιόλογο υλικό που, συνοπτικά, αποτελείται από τα ακόλουθα:

• Πέραν των 70 παρεμβάσεων για θέματα γενικής πολιτιστικής πολιτικής, για τοπικά και παγκύπρια προβλήματα του ευρύτερου πολιτιστικού τομέα.

• Επίσης, για επιμέρους θετικές αλλά και αρνητικές (κατά την άποψή μας) ενέργειες διαφόρων αρχών και φορέων, πάντοτε όμως συνοδευόμενες με την απαραίτητη επιχειρηματολογία και με ήπιο ύφος, χωρίς να καταφεύγουμε σε χαρακτηρισμούς και σε τακτικές που θα μας στερούσαν τη δυνατότητα να εισακουστούμε ή να θέσουμε σε διαπραγμάτευση την άποψή μας.

• Πέραν των 100 εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο μικρό και συνάμα ζεστό χώρο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Λεμεσό, από της ιδρύσεώς της το 1997, τα πρώτα 5 χρόνια της επιτυχούς λειτουργίας της.

• Ως γνωστόν, το "Συντονιστικό" διαχειρίζεται, για λογαριασμό των σωματείων-μελών του τη "Στέγη", κατόπιν ανάθεσης σ' αυτό της ευθύνης εκ μέρους των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίες και επιχορηγούν πλήρως τα λειτουργικά έξοδά της και την προσπάθεια, στα πλαίσια σχετικού κρατικού προγράμματος.

• Έχουμε εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη της διεύθυνσης και των λειτουργών των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και την αγαστή συνεργασία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του "Συντονιστικού" με τις τοπικές αρχές. Ιδιαίτερα, με τον νυν Δήμαρχο, την Προϊστάμενη και τους λειτουργούς των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, το σύνολο του προηγούμενου και νυν Δημοτικού Συμβουλίου και κυρίως της Δημοτικής Πολιτιστικής Επιτροπής, στην οποία δύο εκπρόσωποί μας συμμετέχουν ισότιμα ως μέλη της για δεύτερη τώρα θητεία.

Όλα αυτά βοήθησαν στο να καθιερωθεί η "Στέγη" στη συνείδηση μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας ως ένας χώρος ουσιαστικής παρέμβασης και σοβαρής προσπάθειας προσφοράς στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Λεμεσού και της Κύπρου ολόκληρης.

Τέλος, στις σελίδες που ακολουθούν, καταγράφονται τα ιστορικά της ίδρυσης και των δραστηριοτήτων των σωματείων που, αυτή τη στιγμή, συναποτελούν τα μέλη του "Συντονιστικού", ενώ γίνεται και αναφορά (για ιστορικούς λόγους) σε όλα τα υπόλοιπα σωματεία που, κατά καιρούς, έχουν χρηματίσει μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει πως η καταγραφή αυτή θα αποδειχθεί στο μέλλον πολύ σημαντική γιατί εμπεριέχει τη συνολική δράση και παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα ενεργειών και εκδηλώσεων που προσθέτουν στην πλούσια ήδη ιστορική παρακαταθήκη της πόλης, μέσω των τοπικών φορέων του πολιτισμού.

Επίσης, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μια πρώτη πηγή πληροφόρησης για το "πρωτογενές" υλικό που θα επιτρέψει στον όποιο ερευνητή στο μέλλον να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με τη δράση, τις επιλογές και τη συμμετοχή των φορέων στη διαμόρφωση του πολιτισμικού τοπίου της πόλης.

Η όλη προσπάθειά μας κρίνεται από όλους όσοι μας έχουν εμπιστευθεί και γενικότερα, από το κοινό, τόσο της πόλης, όσο και του τόπου μας.

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2002

 

Σημείωση: Το πιο πάνω κείμενο έχει δημοσιευτεί για πρώτη φορά στο εκφραστικό όργανο του «Συντονιστικού», στο συγκεντρωτικό Ενημερωτικό Δελτίο για την πρώτη δεκαετία. Έχει τροποποιηθεί ανάλογα για να συνάδει με την ηλεκτρονική τοποθέτηση του.

Καλωσορισμα Προεδρου στην
Ετησια Τακτικη Γενικη Συνελευση 2012

Καλωσορίζουμε τα Μέλη στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συντονιστικού.

Λογοδοσια Προεδρου για τα πεπραγμενα του Διοικητικου Συμβουλιου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εργάστηκαν ομαδικά και μπορώ να πω με ενθουσιασμό και η προσφορά τους είναι ιδιαίτερα πολύτιμη και σημαντική για όλους μας. Το Συμβούλιο μας επίσης έχει αναβαθμιστεί με την συμμετοχή των δύο εκπροσώπων του Δήμου Λεμεσού, μια προ ετών συμφωνία συνεργασίας του Δήμου με το Συντονιστικό. Η συμμετοχή των δύο εκπροσώπων του Δήμου Λεμεσού, που είναι ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής Νεόφυτος Χαραλαμπίδης και της Προϊσταμένης των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, Νάτιας Αναξαγόρα γεφυρώνει τη συνεργασία μας με τον Δήμο.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα και προσπαθεί να έχει λόγο στα ζητήματα που αφορούν την πόλη μας αλλά και τον τόπο γενικότερα. Μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν και εξακολουθούν να απασχολούν το Συμβούλιο τον χρόνο αυτό είναι τα ακόλουθα:

• Πολιτιστική Χαρτογράφηση της Λεμεσού – Όπως θα θυμάστε έχει γίνει φέτος η παρουσίαση εδώ στη Στέγη με τίτλο «Τι είναι πολιτισμός για τη Λεμεσό και Εισαγωγή στην Πολιτιστική Χαρτογράφηση». Διαπιστώσαμε μετά λύπης μας ότι από τα 30 Σωματεία-Μέλη μας ενδιαφέρθηκαν και παρευρέθηκαν μόνο τα 6.

Για την Πολιτιστική Χαρτογράφηση της Λεμεσού, (ένα έργο που ανέλαβε να αποπερατώσει το Συντονιστικό σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το Δήμο Λεμεσού), έχουν γίνει όλες οι επαφές με τις διάφορες πολιτιστικές ομάδες για να συλλεχθούν οι πληροφορίες και τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν. Είναι υπό μελέτη νέο ερωτηματολόγιο το οποίο θα διανεμηθεί σε άλλα άτομα, ιδιώτες (π.χ. καλλιτέχνες, λογοτέχνες) που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Γενικά το έργο έχει προχωρήσει αρκετά αλλά χωρίς τη σωστή ανάλυση των δεδομένων και καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτά τα δεδομένα δεν θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Συζητείται κατά πόσο πρέπει να προσφερθεί αμοιβή σε άτομα που συνεισφέρουν σ' αυτή την έρευνα όπως άτομα του ΤΕΠΑΚ και ίσως ατόμου με επιστημονικά προσόντα, ή άλλο εξειδικευμένο άτομο για το λόγο ότι για να προχωρήσουμε στο στάδιο της ανάλυσης χρειάζεται η εργοδότηση ενός ερευνητικού συνεργάτη.
• Διάσκεψη τύπου για Πολιτιστική Χαρτογράφηση: Πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο με σκοπό να παρουσιάσουμε στα ΜΜΕ την εξέλιξη της πολιτιστικής χαρτογράφησης.

• Μέγαρο Πολιτισμού: Όλες οι ενέργειες μας, οι προειδοποιήσεις και κινητοποιήσεις μας γνωστοποιήθηκαν σε όλα τα ενδιαφερόμενα-μέλη μας όσον αφορά το κόστος για την ανέγερση και τη λειτουργία του Μεγάρου Πολιτισμού καθώς και για τις δυσκολίες που θα επέλθουν μετά την ανέγερση ενός τέτοιου έργου κάτω από τις περιστάσεις της οικονομικής κρίσης που έχει εμφανιστεί στο κατώφλι μας.

• Σχέδιο Παλιού-Νέου Λιμανιού: Έχουμε κληθεί να δώσουμε την άποψη μας για τον σχεδιασμό της περιοχής. Μέλη του ΔΣ (Εύρος, Νέναντ) έχουν παρευρεθεί σε παρουσιάσεις που έγιναν στο Δημοτικό Μέγαρο, στην εταιρεία Πολυτία και στην Επιτροπή της Βουλής για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν κατατεθεί οι εισηγήσεις μας για τη σωστή εκμετάλλευση των κτιρίων που βρίσκονται στην περιοχή.

• Παλιό Λιμάνι: – Έχουμε συμμετάσχει και έχουμε κάνει σχετικά διαβήματα όσον αφορά στο θέμα της ανάπλασης του παλιού λιμανιού. Η θέση μας είναι ότι η ανέγερση των κτιρίων στο παλιό λιμάνι δεν συνάδει με το τοπικό σχέδιο της Λεμεσού. Τα κτίρια πρέπει να συνάδουν και να συνδέουν την περιοχή του Κάστρου και του χαρακτήρα της περιοχής βάσει της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

• Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης»: – Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν επισκεφθεί τους χώρους του Κέντρου. Συγκεκριμένες εισηγήσεις-προτάσεις για την ορθή αξιοποίηση των χώρων στάλθηκαν με επιστολή στο Δήμαρχο.

• Πολιτιστικοί χώροι Λεμεσού – Ο Εύρος ετοίμασε μελέτη την οποία παρουσίασε στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Η μελέτη αυτή βασίστηκε στο νέο τοπικό σχέδιο και τους κανονισμούς με σκοπό να βρεθούν λύσεις κυρίως στο θέμα εξεύρεσης οικημάτων για τα Πολιτιστικά Σωματεία.

• Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών – Έχουμε στηρίξει την ίδρυση της σχολής στο ΤΕΠΑΚ.

• Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ανά σωματείο: Έχουμε πληροφορηθεί πρόσφατα για την ανακοίνωση του Υπουργείου ότι για το 2012 θα επιχορηγήσει 6 δραστηριότητες από τις 8 που ίσχυε το 2011 και για δε το 2013 περιορίζεται σε 3 δραστηριότητες. Το Συντονιστικό προτίθεται να τονίσει έντονα ότι η οικονομική κρίση δεν θα πρέπει να επηρεάσει τον Πολιτισμό πέρα από την αναλογία που του αρμόζει και θα γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας στο Υπουργείο.

Τέλος να αναφέρω ότι ο χώρος της Στέγης έχει αναβαθμιστεί με την αγορά νέων βιβλιοθηκών, φωτοτυπικής και projector. Έχει αρχίσει η καταγραφή του αρχείου της Στέγης, δηλαδή των λογοτεχνικών βιβλίων και περιοδικών, που φτάνουν μέχρι στιγμής, συνολικά τα 460 βιβλία. Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει βιβλία, λογοτεχνικά περιοδικά και εγκυκλοπαίδειες.

Ο χώρος της Στέγης έχει μπει δυναμικά στον τομέα της προβολής εκδηλώσεων και εκθέσεων και έχει φιλοξενήσει φέτος γύρω στις 101 εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:
13 εκθέσεις ζωγραφικής
3 εκθέσεις φωτογραφίας
4 παρουσιάσεις και διαλέξεις
16 συνεδριάσεις
12 συνεδριάσεις & συνελεύσεις μελών
15 συναντήσεις για συζήτηση βιβλίου
31 πρόβες χορωδιών
2 εκθέσεις εικαστικών
1 σεμινάριο

Επίσης να αναφέρω κάποιες αλλαγές που επιτεύχθηκαν τελευταία σε διάφορα εσωτερικά θέματα όπως:

Η νέα μας ιστοσελίδα – Έχουμε προχωρήσει με την αντικατάσταση του προγραμματιστή και στο σχεδιασμό και δημιουργία της νέας εμφάνισης της ιστοσελίδας μας. Με το νέο προγραμματιστή ήδη έχουμε τις αναμενόμενες αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Εντός των ημερών θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά. Να αναφέρω ότι έχουμε παρατηρήσει ότι αρκετά μέλη δεν μας έχουν γνωστοποιήσει τις σχετικές πληροφορίες που τους ζητήθηκε από την Διαμάντω Στυλιανού. Πληροφορίες όπως το ιστορικό τους, φωτογραφίες, τα ονόματα του Διοικητικού τους Συμβουλίου και το λογότυπο τους. Η άμεση ενέργεια από εσάς για να εξασφαλίσουμε τις πιο πάνω πληροφορίες θα μας βοηθήσει να φτάσουμε πιο γρήγορα στην ολοκλήρωση της εργασίας.

Τονίζω ότι υπάρχει πρόνοια για την προβολή των δραστηριοτήτων σας μέσω της καινούριας ιστοσελίδας μας και όσοι από εσάς θέλετε να καταχωρούνται οι εκδηλώσεις σας σε αυτήν την αναβαθμισμένη και εξαιρετικά χρηστική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε θα πρέπει να στέλλετε τις εκδηλώσεις σας έγκαιρα.

Η Πολιτιστική μας Ατζέντα που κυκλοφορεί κάθε μήνα – για να αποφευχθεί ο φόρτος των ειδοποιήσεων που στέλλονται ηλεκτρονικώς από τη λειτουργό μας για τις διάφορες εκδηλώσεις των Μελών αποφασίστηκε όπως για καλύτερο συντονισμό των εκδηλώσεων να στέλλουν τα μέλη τις εκδηλώσεις τους για τον επόμενο μήνα μέχρι το τέλος του κάθε μήνα. Ειδοποίηση έχει σταλεί στα μέλη μας και κάποια μέλη έχουν ακολουθήσει το πρόγραμμα αυτό. Με αυτό τον τρόπο οι εκδηλώσεις συνοψίζονται πάνω σε μια ημερολογιακή ατζέντα η οποία στέλλεται σε όλα τα Μέλη και σε άλλα άτομα, «φίλοι» του Συντονιστικού, αρχές κάθε μήνα.

Ολοκληρώνοντας ευχαριστούμε:
• όλα τα Σωματεία-Μέλη
• το φίλο Δήμαρχο Ανδρέα Χρίστου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού
• τους Δήμους της Μείζονος Λεμεσού
• το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού
• τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τη γραμματεία
• βεβαίως και ασφαλώς τους συναδέλφους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διοικητική λειτουργό για την αφοσίωση τους στην υπηρεσία του Συντονιστικού.

Δώρος Ιερόπουλος
Πρόεδρος Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού

Εκδήλωση:
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2012

Τοποθεσία:
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Λεμεσός

Χρόνος:
28 Νοεμβρίου 2012, 6:30 μμ.

Διοικητικα Συμβουλια απο 1994 μεχρι 2020

2018-2020

Αλεξάνδρου Εύρος
Πρόεδρος

Παϊσάνος Κλείτος
Αντιπρόεδρος

Αντωνιάδου-Χριστοφίδου Άνδρη
Γραμματέας

Ιωαννίδου Βούλα
Ταμίας

Ιερόπουλος Δώρος
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Φούτρου Θεοδώρα
Μέλος

Ντέτσερ Γεωργία
Μέλος

Ιωαννίδης Άκης 
Μέλος

Αθηνοδώρου Βύρωνας
Μέλος

 

2016-2018

Εύρος Αλεξάνδρου
Πρόεδρος

Εύης Μιχαηλίδης
Αντιπρόεδρος

Κλείτος Παϊσάνος
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Γιώργος Παπαγεωργίου
Μέλος

Δώρος Ιερόπουλος
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Θεοδώρα Φούτρου
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου
Μέλος

Νατάσα Γεωργίου
Μέλος

Τατιάνα Τσιέττη
Μέλος

2014-2016

Εύρος Αλεξάνδρου
Πρόεδρος

Κλείτος Παϊσάνος
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Εύης Μιχαηλίδης
Αντιπρόεδρος

Διαμάντω Στυλιανού
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Δώρος Ιερόπουλος
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου
Μέλος

Νατάσα Γεωργίου
Μέλος

Τατιάνα Τσιέττη
Μέλος

2011-2014

Δώρος Ιερόπουλος
Πρόεδρος

Εύρος Αλεξάνδρου
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Γεωργία Doetzer
Αντιπρόεδρος

Διαμάντω Στυλιανού
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Εύης Μιχαηλίδης
Μέλος

Κλείτος Παϊσάνος
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου
Μέλος

Nenad Bogdanovitch 
Μέλος

Νατάσα Γεωργίου
Μέλος

2009-2011

Δώρος Ιερόπουλος
Πρόεδρος

Εύρος Αλεξάνδρου
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

Εύης Μιχαηλίδης
Μέλος

Κλείτος Παϊσάνος
Μέλος

Ξένια Παντελή
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου Γεωργίου
Μέλος

Τάσος Αριστοτέλους
Μέλος

Φαίδων Ποταμίτης
Μέλος

2007-2009

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Τάσος Αριστοτέλους
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

2005-2007

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Ντίνος Μαστορούδης
Αντιπρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αντιπρόεδρος/Γραμματέας

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Αναπληρώτρια Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Ερατώ Καντούνα
Μέλος

2003-2005

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αντιπρόεδρος

Κυριάκος Π. Κυριάκου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Μέλος

Σπύρος Χρ. Δημητριάδης
Μέλος

2003-2001

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αντιπρόεδρος

Κυριάκος Π. Κυριάκου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Μέλος

Σπύρος Χρ. Δημητριάδης
Μέλος

1999-2001

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος & Ανδρέας Πανάτος
Αντιπρόεδροι

Κυριάκος Π. Κυριάκου
Γραμματέας

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Ξένια Παντελή
Μέλος

Γιαννάκης Χατζηαράπης*
Μέλος

* Κατά τη διάρκεια της θητείας, το Μέλος Γιαννάκης Χατζηαράπης αποχώρησε και αντικαταστάθηκε με τη Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου.

1997-1999

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος & Ανδρέας Πανάτος
Αντιπρόεδροι

Χριστάκης Σεργίδης¹
Γραμματέας

¹Κατά τη διάρκεια της θητείας, ο γραμματέας Χριστάκης Σεργίδης αποχώρησε και αντικαταστάθηκε με τον Μάριο Παπαδόπουλο και στη συνέχεια με τον Κυριάκο Π. Κυριάκου.

Βούλα Ιωαννίδου
Ταμίας

Μάριος Παπαδόπουλος²
Μέλος

Κυριάκος Π. Κυριάκου²
Μέλος

²Κατά τη διάρκεια της θητείας, με αφορμή την αποχώρηση των Μάριου Παπαδόπουλου και Κυριάκου Π. Κυριάκου εισχώρησαν οι Ξένια Παντελή και Χάρης Παπαδόπουλος.

1995-1997

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος & Ανδρέας Πανάτος
Αντιπρόεδροι

Λιάνα Πετρίδου-Γεωργίου
Γραμματέας

Ανδρέας Σωκράτους
Ταμίας

Πωλίνα Θρασυβουλίδου
Μέλος

Χρύσης Μιχαηλίδης
Μέλος

1994-1995

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος & Ανδρέας Πανάτος
Αντιπρόεδροι

Νίκος Μυλωνάς
Γραμματέας

Σάντρη Περδίου
Ταμίας

Ιωάννα Σπανού
Μέλος

Γιώργος Χριστοφίδης
Μέλος

Χρύσης Μιχαηλίδης
Μέλος

1992-1994

Το «Συντονιστικό» λειτουργούσε σε Ολομέλεια με Γραμματεία και εναλλάξ προεδρία όλων των σωματείων-μελών κάθε μήνα

ωρες λειτουργιασ

Δευτέρα – Παρασκευή (εκτός Τετάρτης)
9:00 – 13:00

Τετάρτη
15:00 – 19:00

(Κλειστά το Σαββατοκυρίακο)

Επικοινωνια

Τηλ: +357 25749179
Fax: +357 25 749087

syntonistiko@cytanet.com.cy facebook page
Περισσότερα...